Diagnoza zaburzeń

Oferujemy możliwość przebadania pod kątem nabytych zaburzeń pamięci, koncentracji, uwagi itd.
Badania te są nieinwazyjną metodą diagnozowania nabytych zburzeń funkcji poznawczych związanych z np. przebyciem udaru mózgu, długotrwałym występowaniem nadciśnienia tętniczego, wystąpieniem niedotlenienia mózgu (np. podczas zawału serca, po wypadku/ zapaści) czy też zatruciem.
Do badań można przystąpić bez skierowania od lekarza specjalisty – jednakże w celu właściwego doboru baterii testów wskazana jest konsultacja z lekarzem prowadzącym.

Uzdolnienia i ocena potencjału

Proponujemy wzięcie udziału w badaniu dzięki, któremu będą Państwo, lub też państwa dzieci, w stanie z większa łatwością dokonać wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej.
Dysponujemy testami, które pozwalają nam na diagnozowanie takich cech jak:

  • Uzdolnienia językowe
  • Uzdolnienia muzyczne
  • Umiejętności społeczne
  • Preferencje i zainteresowania
  • Osobowość
  • Temperament
  • Inteligencja
  • Spostrzegawczość
  • Uwaga
  • Koncentracja itd.